Pośrednik finansowy, Kancelaria Prawa Proculus, została ukarana przez Prezesa UOKiK karę 3 mln złotych, po zgłoszeniu przez konsumentów.

Jak ustalił Urząd pośrednik kierował swoją ofertę do osób, które nie posiadały zdolności kredytowej, a potrzebowały pieniędzy na spłatę wcześniejszych zobowiązań. W efekcie konsumenci wpadali w spiralę finansową.

Działania pracowników Proculusa miały jeden cel: nakłonić jak największą liczbę osób do zawarcia umów pośrednictwa finansowego, ponieważ pobierali za to prowizję. Im większa kwota, tym większa opłata, dlatego Proculus namawiał konsumentów do tego, żeby pożyczali więcej pieniędzy niż mogliby spłacić” – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

URZĄD ZAKWESTIONOWAŁ

  • Zbyt wysokie prowizje: nieadekwatne do wkładu pracy kancelarii i nadmiernie wygórowane.  Proculus pobierał prowizję nawet za czynności, które wykonywał bank lub nawet gdy nie doszło do zawarcia umowy.
  • Namawianie konsumentów do tego, żeby pożyczyli więcej pieniędzy: pracownicy Proculusa tak manipulowali informacjami, że kwoty pożyczane przez klientów były większe niż ich możliwości finansowe i potrzeby. Tymczasem kancelarii pobierała wysoką prowizję.
  • „Weksle in blanco, które nie zawierały wymaganej klauzuli „nie na zlecenie”. Weksel zabezpiecza roszczenia pożyczkodawcy i spłatę zobowiązania, ale musi wskazywać kwotę i zawierać klauzulę „nie na zlecenie”. Proculus mógł wpisać dowolną kwotę i przenieść zobowiązanie na inną osobę.”

KARA FINANSOWA

Kancelaria Prawna Proculus naruszyła dobre obyczaje i ma zapłacić karę 2 914 028 zł oraz oddać swoim klientom weksle. Decyzja jest prawomocna. Postępowanie w tej sprawie prowadzi także prokuratura.

Źródło.