Rządy banków, zamiast rządów prawa

Niedawno pisaliśmy o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE), który zdaniem dr. Waldemara Gontarskiego, dziekana Zamiejscowego Wydziału Prawa w Londynie i Zamiejscowego Wydziału Administracji w Brukseli Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, może być podstawą do unieważnienia kredytów frankowych.
W Polsce wiele spraw dotyczących Frankowiczów jest w toku – w pierwszej lub drugiej instancji. Inne czekają na rozpatrzenie przez Sąd Najwyższy.
Frankowicze mają swoje sukcesy – odzyskanie UNWW, zwrot od banku 50.000 złotych, ale są też porażki.

Zobacz także: Jak często Frankowicze wygrywają z bankiem.

CO NA TO SĄDY UNIJNE?

Również przed sądami unijnymi toczą się postępowania dotyczące kredytów frankowych. TS EU często w tych sporach staje po stronie kredytobiorcy.

Przykładowo wyrok w sprawie Kasler (C- 26/13), zdaniem dr. Gontarskiego może być interpretowany w ten sposób, że:
warunki umowy muszą być na tyle zrozumiałe dla konsumenta, aby był on w stanie oszacować, w oparciu o jednoznaczne i zrozumiałe kryteria przedstawione przez bank, wypływające dla niego z tej umowy konsekwencje ekonomiczne, czyli innymi słowy, aby kredytobiorca mógł oszacować całkowity koszt zaciągniętego przez siebie kredytu. Niewykonanie tego obowiązku oznacza abuzywność umownej klauzuli przeliczeniowej (indeksacyjnej, walutowej – określającej mechanizm przeliczania waluty obcej). Przy abuzywności klauzuli przeliczeniowej sąd krajowy zobowiązany byłby do ustalenia nieważności danej umowy w całości, a takie założenie oznacza nieważność bezwzględną. Inaczej rzecz ujmując klauzula przeliczeniowa ujmowana jest jako istotny składnik umowy, czyli taki, bez którego umowa nie może istnieć”.

Co do oznacza dla Frankowicza?

Jeżeli kredytobiorca nie został odpowiednio poinformowany o całkowitym koszcie kredytu frankowego oraz o konsekwencjach wynikających z klauzuli walutowej to może żądać:

– ustalenia nieważności bezwzględnej umowy kredytu wyrażonego w walucie obcej, powołując się na nieważność jej kluczowych zapisów.

– przewalutowania kredytu we frankach po kursie z dnia udzielenia kredytu – jeżeli sąd krajowy uzna, że te niedozwolone zapisy nie powodują nieważności całej umowy.

Masz kredyt frankowy? Prześlij do nas na adres: kontakt@sporybankowe.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego skan swojej umowy kredytowej, sprawdzimy czy możesz żądać od banku zmniejszenia raty kredytowej lub obniżenia ogólnego salda zadłużenia.

STABILNOŚĆ FINANSÓW WAŻNIEJSZA OD INTERESU KREDYTOBIORCY

Interesujący jest wyrok w sprawie Banif Plus Bank C-312/14. Ciekawe, że polskie władze czyniły wysiłki, aby nie zapadło orzeczenie niekorzystne dla banków. Ich zdaniem przewalutowanie kredytów frankowych mogłoby sprawić, że ich wycena zostałaby obniżona nawet o 40%. To doprowadziłoby do miliardowych strat banków i negatywnie wpłynęło na stabilność rynku finansowego. TS UE uznał te argumenty za nieistotne z punktu widzenia prawa unijnego.

Zdaniem dr. Gontarskiego ten unijny dorobek orzeczniczy jest pomijany przez polskie sądy, co w praktyce prowadzi do rządów banków, zamiast rządów prawa.

Źródło z dn. 22.10.2017