UOKiK murem za frankowiczami

Sytuacja prawna klientów banków i ubezpieczycieli jest znacznie lepsza niż przed laty. Sądy i instytucje coraz częściej stają po stronie konsumentów.  Powoli, ale dość konsekwentnie kształtuje się linia orzecznicza, która jest przychylna frankowiczom. To i brak obiecywanych przez polityków regulacji systemowych sprawia, że konsumenci coraz częściej decydują się na prywatną batalię w sądzie. O tym co można zyskać pozywając bank pisaliśmy tutaj. W tej walce klienci banków wspierani są przez Rzecznika Finansowego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Tak też było w poniższej sprawie. Prezes UOKiK wydał tzw. istotny pogląd w sprawie sporu toczącego się przed sądem między konsumentami, a Bankiem BPH, dotyczącego postanowień umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego.

NIEWAŻNA UMOWA KREDYTOWA

Konsumenci żądają od Banku zwrotu nadpłat waloryzacyjnych oraz stwierdzenia nieważności umowy. Powołują się na nieważny charakter postanowień użytych przez Bank. Kwestionują zapisy dotyczące:
– sposobu wyliczania i przeliczania salda kredytu
– sposobu wyliczania kursu kupna sprzedaży franka szwajcarskiego
– spłaty rat w walucie obcej
Według Prezesa UOKiK zapisy umów w powyższym zakresie są klauzulami abuzywnymi (tj. niedozwolonymi) ponieważ powodują, że Bank może jednostronnie ustalać wysokość opłat. Jeżeli sąd podzieli pogląd Prezesa UOKiK może to oznaczać, że cała umowa będzie nieważna tzn. jej postanowienia nie będą obowiązywać od momentu jej zawarcia.

Masz kredyt waloryzowany kursem franka? Prześlij do nasz umowę, sprawdzimy czy Bank szanuje Twoje prawa. 

Źródło z dn. 22.01.2017 rok