Kredyty frankowe naruszają interesy konsumentów

By 19 maja 2018 26 marca, 2020 przedsiębiorca

 

Rzecznik Finansowy opracował raport z którego wynika, że kredyty hipoteczne waloryzowane kursem waluty są niezgodne z przepisami. RF zakwestionował:

  • Waloryzację umowną i odsetki od kredytów frankowych– według niego są niezgodne z prawem bankowym:
    „Jeśli klient pożyczył 100 tys. zł, to ta kwota powinna być podstawą do wyliczenia odsetek. Wraz ze zmianą kursu waluty obcej nie powinny rosnąć ani kapitał, ani odsetki.”
  • Jednostronne regulowanie przez banki wysokości rat kredytu w danej walucie przez uznaniowe ustalanie kursu kupna lub sprzedaży franka szwajcarskiego – wg. RF jest to sprzeczne z dobrymi obyczajami,
  • UNWW:
    „Składki za takie ubezpieczenie były określane w sposób uznaniowy, bez możliwości weryfikacji ich przez klienta.”

Ponadto RF wyliczył, że średnio Frankowicz który zaciągnął kredyt na 300.000 złotych, stracił aż 70.000 zł, bo tyle wyniosły koszty kredytu!!!

Co więcej, eksperci z biura Rzecznika przeanalizowali umowę kredytu frankowego oferowanego przez jeden ze znanych banków.  Umowa przewidywała stosowanie jednolitego kursu dla przeliczania kredytu i rat. Innymi słowy konsumenci nie ponosili kosztów wynikających ze spreadu walutowego. Co oznacza, że wbrew temu co twierdzą banki, kredyty frankowe nie musiały zawierać zapisów o tak kosztownych dla konsumenta opłatach.

JAK WYGLĄDA PRZYKŁADOWA KLAUZULA WPROWADZAJĄCA DO UMOWY SPREAD WALUTOWY?

Przykładowa klauzula stosowana na przykład przez mBank (sygn. akt: XVII Amc 2939/14), a wpisana do rejestru klauzul abuzywnych:
Kredyty waloryzowane mogą być waloryzowane kursem następujących walut: USD/EUR/CHF/GBP według Tabeli kursowej Banku.
(…). Przeliczenia kredytu na walutę waloryzacji Bank dokonuje wg kursu kupna danej waluty z Tabeli kursowej Banku obowiązującej w dniu i godzinie uruchomienia kredytu.
(…)
Wysokość kursów kupna/ sprzedaży walut obowiązujących w danym dniu roboczym może ulegać zmianie. Decyzja o zmianie wysokości kursów jak również o częstotliwości zmiany podejmowana jest przez Bank z uwzględnieniem czynników wymienionych w ust. 6.
(…)
Kursy kupna/sprzedaży walut, jak również wysokość spreadu walutowego wyznaczane są z uwzględnieniem poniższych czynników:
1) bieżących notowań kursów wymiany walut na rynku międzybankowym,
2) podaży i popytu na waluty na rynku krajowym
3) różnicy stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku krajowym,
4) płynności rynku walutowego,
5) stanu bilansu płatniczego i handlowego.

W Twojej umowie znajdują się podobne zapisy? Skontaktuj się z nami:
Email: kontakt@sporybankowe.pl, mobile: +48 502 133 517. Przyjrzymy się dokumentom i powiemy Ci czy warto walczyć w sądzie o zwrot pieniędzy.

CZY WARTO IŚĆ DO SĄDU?

Przykładowo dla kredytu „frankowego” zaciągniętego w pierwszej połowie 2008 r., na okres 30 lat w wysokości 250.000 zł, z ratami równymi oraz marżą banku wynoszącą 1%, łączna wartość nadpłaconych rat wyniesie -/+ 50.000 zł. Na taką kwotę można by wnieść pozew przeciwko bankowi i tyle też byłby on zmuszony wypłaci w przypadku uznania przez sąd klauzuli waloryzacyjnej za bezskuteczną. Kolejną korzyścią jaką zyskujesz jest zmiana salda zadłużenia. W podanym wyżej przykładzie saldo to zmniejszy się o ponad 177.000 zł!  Ponadto korzystny dla Ciebie wyrok pociąga za sobą również skutki na przyszłość. Zmieni się wysokość miesięcznej raty kredytu. Może być ona niższa aż o 50%!
Kwoty różnią się od siebie, w zależności od: wysokości udzielonego kredytu, długości okresu spłaty i przede wszystkim kursu CHF z dnia wypłat kredytu przez bank. Parametrów jest zazwyczaj bardzo dużo, a szczegółowe wyliczenia muszą być dokonane z pomocą wyspecjalizowanego analityka. Przeważnie kwoty których zwrotu można dochodzić wynoszą średnio pomiędzy 20.000 zł a 100.000 zł, a zmniejszenie salda zadłużenia waha się od 100.000 – 400.000 zł.

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej z bankiem. Sprawdzimy co możemy dla Ciebie zrobić. Email: kontakt@sporybankowe.pl, mobile: +48 502 133 517.

Źródło.