Sąd Okręgowy w Warszawie, w ciągu zaledwie dwóch miesięcy wydał trzy sprzeczne ze sobą wyroki w zakresie kredytów indeksowanych frankiem szwajcarskim. Choć są niekorzystne dla banków, to jednak każdy inaczej ocenia sytuację kredytobiorcy.

Zobacz takżeJak często Frankowicze wygrywają spór z bankiem?

Maj 2017: sąd uznał, że umowa kredytowa indeksowana CHF zawarta z Bankiem Millennium jest nieważna. Co oznaczało, że strony muszą sobie zwrócić wszystko co od siebie otrzymały.

Maj 2017: sąd uznał, że umowa kredytowa z Raiffeisen (dawny Polbank) jest ważna, ale mechanizm indeksacji CHF nieuczciwy i bezskuteczny wobec kredytobiorcy. Co oznacza, że umowa jest wykonywana nadal, kredyt jest kredytem złotowym, ale w oparciu o stopę procentową z umowy czyli przewidzianą dla CHF.

Zobacz takżeKolejny sąd podważa kredyt frankowy – “umowa nieważna w całości”.

Czerwiec 2017: sąd odwoławczy (II instancja) uznał, że umowa kredytowa z mBankiem zawiera nieuczciwe postanowienia w zakresie ustalania kursów CHF, więc w ich miejsce powinny być wprowadzone inne zapisy – właściwe (np. średni kurs NBP).  A jakie postanowienia są właściwe powinien wykazać…kredytobiorca.

ZAKAZ ZASTĘPOWANIA NIEUCZCIWYCH POSTANOWIEŃ INNYMI

Powyższe oznacza, że wnioski jakie sąd wywodzi z de facto tożsamych zapisów są różne.
Ponadto unijne przepisy chroniące konsumentów przewidują, że:
„nieuczciwe warunki w umowach zawieranych przez sprzedawców lub dostawców z konsumentami nie będą wiążące dla konsumenta, a umowa w pozostałej części będzie nadal obowiązywała strony, jeżeli jest to możliwe po wyłączeniu z niej nieuczciwych warunków” Dyrektywa 93/13/EWG.

Tzn. nie jest możliwe zastępowanie nieuczciwych postanowień innymi. Chodzi przede wszystkim o to, aby bank był zmotywowany do przestrzegania prawa. W przeciwnym razie grożącą mu sankcją byłby jedynie sądowy nakaz powrotu do praktyk zgodnych z prawem. I co gorsza tylko w tych przypadkach gdy zirytowany kredytobiorca zdecydowałby się na walkę w sądzie. Przyznaj, że to dość marna motywacja i szerokie pole zyskownych nadużyć.

Zobacz takżeSąd o kredycie frankowym – „nie stanowi umowy kredytu”.

Dlatego też Trybunał Sprawiedliwości UE zaznacza jak ważny jest zakaz zastępowania nieuczciwych warunków umownych innymi postanowieniami.
W związki z powyższym nie sposób się zgodzić z orzeczeniem z czerwca 2017 , gdyż może ono doprowadzić do pozbawienia konsumentów ochrony i promowania nieuczciwych praktyk banków.

Masz kredyt frankowy – prześlij na adres kontakt@sporybankowe.pl umowę kredytową wraz z załącznikami. Sprawdzimy czy bank szanuje Twoje prawa!

Źródło.