Frankowiczu sprawdź swoją umowę kredytową

Niedawno pisaliśmy o c:

  • przesłanek zmian oprocentowania
  • waloryzacji kwot i rat kredytu
  • ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW)

Masz kredyt frankowy w mBanku? Prześlij do nas skan umowy. Bezpłatnie sprawdzimy czy bank szanuje Twoje prawa i czy masz podstawę do roszczeń. Email: kontakt@sporybankowe.pl, tel. 502 133 517.

KOSZTY UNWW

Tym razem do Prezesa UOKiK wystąpili klienci banku Millenium. Toczą oni z bankiem spór o wysokość opłat pobranych w oparciu o spready walutowe i UNWW z tytułu umów kredytowych waloryzowanych kursem franka.

Konsumenci kwestionują zapisy, które nakładają na nich obowiązek zapłaty kosztów z tytułu UNWW. Prezes UOKiK przyznał rację klientom banku i stwierdził, że faktycznie te postanowienia są sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszają interesy konsumentów, ponieważ nie informują kredytobiorców o warunkach i zakresie ubezpieczenia ani sposobie wyliczenia opłat.

Zobacz także: Jak państwo Dzielni walczą w sądzie o zwrot UNWW.

KOSZTY KLAUZUL WALORYZACYJNYCH

Kredytobiorcy poddali pod wątpliwość klauzule waloryzacyjne na podstawie, których przeliczana jest wartość ich kredytu i wysokość rat w oparciu o kursy CHF ustalane przez bank.
Prezes UOKiK uznał, że klienci banku nie mają możliwości zweryfikować jakie kryteria decydują o wysokości kursów walut, dlatego też uznał te klauzule za niedozwolone.

Zobacz także: Umowy kredytów frankowych nie musiały zawierać spreadów walutowych. 

W ocenie Prezesa UOKiK: „konsekwencją uznania klauzul waloryzacyjnych za niedozwolone może być unieważnienie samej umowy kredytu. Jednak powinno to nastąpić jedynie wtedy, gdy konsument w pełni zaakceptuje takie rozwiązanie, gdyż musi się liczyć z konsekwencjami podejmowanych działań”.

Masz kredyt frankowy w banku Millenium? Prześlij do nas skan umowy. Bezpłatnie sprawdzimy czy bank szanuje Twoje prawa i czy masz podstawę do roszczeń. Email: kontakt@sporybankowe.pl, tel. 502 133 517.