Wiele spraw dotyczących Frankowiczów jest w toku – w pierwszej lub drugiej instancji. Inne czekają na rozpatrzenie przez Sąd Najwyższy. Frankowicze mają swoje sukcesy – odzyskanie UNWW, ale niestety są też porażki.

Zobacz także: Wyrok TSUE podstawą do unieważnienia kredytów frankowych.


REKORDOWA KWOTA DLA FRANKOWICZA

Jednak ta sprawa budzi wyjątkowo dużo emocji. Po pierwsze z uwagi na wysokość kwot jakich dotyczy i po drugie ze względu na sędziowską argumentację.
Kredytobiorcy zaciągnęli w 2007 roku w Noble Banku (obecny Getin Noble Bank) kredyt w wysokości 2,1 mln złotych. Ponieważ pogorszyła się sytuacja na rynku walut, w chwili spłacenie kredytu w 2013 roku, oddali bankowi łącznie 4,2 mln złotych kapitału i odsetek.


BANK NIE CHCE UGODY

Początkowo kredytobiorcy próbowali „dogadać się” z bankiem w drodze ugody. Nie udało się. Ostatecznie warszawski Sąd Okręgowy zasądził na ich rzecz blisko 2,8 mln złotych (w tym odsetki od marca 2014).

Sąd podzielił racje Frankowiczów, że bank w zupełnie nierzetelny sposób informował kredytobiorców o korzyściach i ryzyku umowy, a samą umowę kredytową sędzia uznał ze niezgodną z zasadami współżycia społecznego (co spowodowało jej nieważność).

Zobacz także: Bank zwróci Frankowiczce 49.000 złotych.

W tej sprawie, w odróżnieniu od wcześniejszych, Sąd nie skupił się na postanowieniach indeksacyjnych, lecz na:

  • okolicznościach poprzedzających zawarcie umowy
  • sposobie w jaki bank informował o produkcie i go sprzedawał

Wyrok jest nieprawomocny. Sygn. sprawy: XXIV C 1094/14.

JAK BANKI ZARABIAJĄ NA KREDYTACH FRANKOWYCH

Dla NBP spread franka szwajcarskiego (relacja kupna/sprzedaży CHF) jest stały i wynosi 2%. Natomiast banki komercyjne praktycznie dowolnie ustalają kurs i tak sterują spreadem aby maksymalizować swoje zyski. A robią to w majestacie prawa, ponieważ cały ten proceder  przewidziany jest w umowie kredytowej podpisanej przez klienta, który często jest nieświadomy praktyk stosowanych przez banki. Skalę zjawiska najlepiej oddaje liczba doniesień medialnych dotyczących kłopotów Frankowiczów.

Przyjrzyjmy się wskaźnikom ekonomicznym: średni kurs waluty CHF o okresie 2007 – 2014 r. wzrósł o 76%. W tym samym czasie spread walutowy w bankach komercyjnych wzrósł średnio o ok. 200-250%. Oczywiście bank powie, że koszt obsługi waluty podrożał i stąd ta podwyżka. W takim razie czemu w analogicznym okresie spread franka w NBP wzrósł tylko o 77%? A jak procentowo taka manipulacja ma się do całkowitej kwoty kredytu? Dokładnie nie wiadomo, dla każdego przypadku będzie inaczej, ale najczęstszym przedziałem jest ok. 13-20% większa kwota bezwzględna do spłaty.
Zazwyczaj w umowach zapisy dotyczące zasad ustalania spreadu brzmią tak ogólnie, że w praktyce bank może dowolnie ustalać wartość indeksacji (przeliczenia CHF na PLN).


CZY WARTO WALCZYĆ Z BANKIEM W SĄDZIE?

Klienci naszej kancelarii odzyskują od banku nienależnie pobrane kwoty oraz zmniejszają saldo zadłużenia. Każdego chyba ucieszy zwrot sporej części dotychczas wpłaconych do banku rat oraz znaczne obniżenie ich wysokości na przyszłość. Przykładowo dla kredytu „frankowego” zaciągniętego w pierwszej połowie 2008 r., na okres 30 lat w wysokości 250.000 zł, z ratami równymi oraz marżą banku wynoszącą 1%, łączna wartość nadpłaconych rat na dzień dzisiejszy wyniesie ponad 50.000 zł. Na taką kwotę będziemy wnosić pozew przeciwko bankowi i tyle też będzie on zmuszony wypłacić Ci w przypadku uznania przez sąd klauzuli waloryzacyjnej za bezskuteczną. Kolejną korzyścią jest zmiana salda zadłużenia. W podanym wyżej przykładzie saldo to zmniejszy się o ponad 177.000 zł!  Ponadto pozytywny dla Ciebie wyrok pociąga za sobą również skutki na przyszłość. Zmieni się wysokość miesięcznej raty kredytu. Może być ona niższa aż o 50%!
Kwoty różnią się od siebie, w zależności od: wysokości udzielonego kredytu, długości okresu spłaty i przede wszystkim kursu CHF z dnia wypłat kredytu przez bank. Parametrów jest zazwyczaj bardzo dużo, a szczegółowe wyliczenia muszą być dokonane z pomocą wyspecjalizowanego analityka. Przeważnie kwoty których zwrotu można dochodzić wynoszą średnio pomiędzy 20.000 zł a 100.000 zł, a zmniejszenie salda zadłużenia waha się od 100.000 – 400.000 zł.

Masz kredyt frankowy? Prześlij do nas skan umowy. Bezpłatnie sprawdzimy czy bank szanuje Twoje prawa i czy masz podstawę do roszczeń. Email: kontakt@sporybankowe.pl, tel. 502 133 517.

Źródło z dn. 27.10.2017 roku