Spłaciłeś wcześniej kredyt? Żądaj zwrotu kosztów!

Zaledwie w ciągu blisko 1,5 roku wpłynęło do Rzecznika Finansowego ponad 500 skarg dotyczących kredytów konsumenckich. Jak wynika z relacji RF klienci banków, którzy przed terminem spłacili kredyt skarżą się, że:

„…nie dostają proporcjonalnego zwrotu kosztów początkowych np. opłat administracyjnych, prowizji czy składek na ubezpieczenie”.

Płacisz tylko za faktyczne korzystanie z kredytu

Rzecznik Finansowy i Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych stoją na stanowisku, że:

„w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego kredytodawca powinien obniżyć i zwrócić wszystkie koszty takiego kredytu niezależnie od ich charakteru. Oczywiście zwrot powinien być proporcjonalny, tzn. obejmować okres od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie. Zwrot nie powinien też zależeć od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę.”

 W praktyce oznacza to, że jeżeli zaciągnąłeś kredyt konsumencki na rok, a koszty początkowe (opłaty, prowizje, koszty ubezpieczenia) wyniosły 1200 zł, to w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu (po 6 miesiącach) powinieneś otrzymać zwrot 600 zł.

Droga na skróty

Zdarza się że banki, choć nie wymagają od konsumentów zapłaty odsetek za niewykorzystany okres kredytu, to nie obniżają ani nie zwracają kosztów od czynności jednorazowych. Według pracowników biura RF taka interpretacja przepisów byłaby obejściem prawa:

 Zamiast pobierania stosownych odsetek – których obniżenie w przypadku wcześniejszej spłaty nie budzi wątpliwości – wynagrodzenie ukrywane by było pod tzw. opłatami przygotowawczymi, prowizjami itp., których kredytodawcy nie chcą zwracać. Tymczasem, to odsetki kapitałowe stanowią wynagrodzenie za korzystanie z pieniędzy kredytodawcy. Zresztą przepis mówi wprost, że obniżeniu podlega całkowity koszt kredytu, w tym nawet te koszty, które konsument poniósł jeszcze przed spłatą kredytu”.

Zobacz także: Czy konsument ma szanse w sporze z ubezpieczycielem lub bankiem?

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu

Ustawa o kredycie konsumenckim umożliwia bankom wprowadzenie do umowy kredytowej zapisów które pozwalają mu na pobranie prowizji za spłatę kredytu przed terminem. Jednak taka forma opłaty jest zupełnie czymś innym niż koszty związane z udzieleniem kredytu. Warunkiem jest rzetelne poinformowanie o tym kredytobiorcy.

Masz kredyt hipoteczny? Skontaktuj się z nami:

email: kontakt@sporybankowe.pl, mobile: +48 502 133 517. Przyjrzymy się dokumentom i powiemy Ci czy warto walczyć w sądzie o zwrot pieniędzy.

Źródło.