Spłacasz kredyt hipoteczny? Sprawdź jak odzyskać UNWW!

Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego jest usługą ubezpieczeniową stosowaną jako dodatkowe zabezpieczenie kredytu hipotecznego, którego wartość jest zbliżona do zabezpieczonej nieruchomości. Dzięki niemu klient, ma łatwiejszy dostęp do bankowych pieniędzy, a sam kredyt mający charakter kredytu podwyższonego ryzyka ( z uwagi na brak lub bardzo niski wkład własny) jest dodatkowo zabezpieczony. Produkt ten z powodzeniem stosowany jest od lat i to często ku obopólnemu zadowoleniu. Jednak jak zwykle – diabeł tkwi w szczegółach. Klienci banków czując się oszukani, toczą batalie w sądzie o uznanie, że UNWW w ich przypadku było nieuczciwe i domagają się zwrotu zapłaconych opłat. Coraz częściej wygrywają. Co zatem przesądza, że w danym przypadku UNWW jest uznawane za klauzulę abuzywną, a więc nieobowiązującą klienta?

Czytaj także: Bank nie może niejednoznacznie określać oprocentowania kredytu.


KIEDY MOŻNA ŻĄDAĆ ZWROTU UNWW?

Bazując na dotychczasowym orzecznictwie sądów, sam w sobie UNWW nie jest zabroniony. Jednakże, często kwestionowany jest sposób w jaki bank narzuca jego konstrukcję i warunki. Rzecznik Finansowy bazując na własnym doświadczeniu i wyrokach sądowych stworzył katalog kryteriów, które mogą przesądzać o abuzywnym charakterze ubezpieczenia. Za takie postanowienia UNWW uznaje się zapisy i sytuacje które:

  • nie wyjaśniają kredytobiorcy, na jakich zasadach ma być obliczona należna kwota (opłata lub składka) ubezpieczenia
  • kredytobiorca nie ma faktycznej wiedzy na temat sposobu kształtowania tej opłaty, a przez to nie jest w stanie ustalić rzeczywistych kosztów kredytu
  • nikt poza przedsiębiorcą nie jest w stanie w żaden sposób zweryfikować zasad, wedle których następuje ustalenie składki na UNWW
  • klauzule nie wyjaśniają istoty tego ubezpieczenia, tj. kto jest ubezpieczonym i ubezpieczającym
  • nie wiadomo, jak długie będą kolejne okresy ubezpieczenia
  • klauzula jest niejasna, niejednoznaczna i nieczytelna
  • konstrukcja opłaty za UNWW nie jest powiązana z brakującym wkładem własnym lub z rzeczywistym ryzykiem banku

Posiadasz kredyt hipoteczny z UNWW? Skontaktuj się z nami:
Email: kontakt@sporybankowe.pl, mobile: +48 502 133 517. Przyjrzymy się dokumentom i powiemy Ci czy warto walczyć w sądzie o zwrot pieniędzy. Z doświadczenia wiemy, że w takich sprawach chodzi o zwrot kwot od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Czytaj także: 5 mln kary dla Getin Noble Bank za polisolokaty. 


SPŁACASZ KREDYT HIPOTECZNY? SPRAWDŹ JAK ODZYSKAĆ UNWW!

KROK 1:
Prześlij do nas na adres: kontakt@sporybankowe.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego:
a. skan umowy kredytowej wraz z załącznikami
b. ewentualne aneksy do umowy
c. potwierdzenia zapłaty składek UNWW (np. potwierdzenie przelewu, które możesz pobrać z bankowości internetowej, albo poprosić o takie w placówce swojego banku).

KROK 2:
Bezpłatnie zweryfikujemy czy możesz żądać od banku zwrotu opłat pobranych z tytułu UNWW. Jeżeli bank naruszył Twoje prawa, przedstawimy Ci ofertę obsługi prawnej, plan dalszych działań oraz poinformujemy o korzyściach i ryzykach związanych z postępowaniem przeciwko bankowi.

KROK 3:
Jeżeli uzgodnimy warunki i podpiszemy umowę współpracy, to w Twoim imieniu wystąpimy do banku z wezwaniem do zapłaty bezprawnie pobranych opłat. Jeżeli bank nie zwróci Twoich pieniędzy rozpoczniemy postępowanie sądowe.
Postępowanie zazwyczaj toczy się w dwóch instancjach. Linia orzecznicza polskich sądów jest coraz bardziej przychylna konsumentom i kolejne instytucje stają w ich obronie.

Posiadasz kredyt hipoteczny z UNWW? Skontaktuj się z nami:
Email: kontakt@sporybankowe.pl, mobile: +48 502 133 517. Przyjrzymy się dokumentom i powiemy Ci czy warto walczyć w sądzie o zwrot pieniędzy.