Warning: Creating default object from empty value in /home/pinguini69/ftp/nowasb/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
SBB składa skargę do Komisji Europejskiej

Stowarzyszenie ‘Stop Bankowemu Bezprawiu” przesłało do Komisji Europejskiej skargę na orzeczenia polskich sądów. Zdaniem członków Stowarzyszenia te wyroki naruszaj art. 20 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz dyrektywę z 1993 roku dotyczącą nieuczciwych warunków umów konsumenckich.

Jak wynika z oświadczenia SBB, które zostało przekazane Polskiej Agencji Prasowej:

  • “Część orzeczeń wydawanych przez polski wymiar sprawiedliwości pomija prawa przysługujące obywatelom Polski wynikających z prawodawstwa unijnego”
  • “W ocenie Stowarzyszenia SBB nie wszyscy przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości dostrzegli, iż jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej i jako obywatele mamy prawo domagać się respektowania prawa na takim samym poziomie jak dzieje się to w przypadku Państw UE”.

Według SBB polski “Sąd Najwyższy od wielu lat sprzyja sektorowi bankowemu”. Na dowód powołuje fragment orzeczenia SN z dnia 14 maja 2015 r. sygn. II CKS 768/14:

„Sąd musi brać pod uwagę: czynnik ekonomicznej opłacalności angażowania się pozwanego Banku.”

Stowarzyszenie twierdzi też, że “sądy w orzeczeniach mylnie interpretują moment, na który należy oceniać umowę. Dyrektywa w tym zakresie jasno wskazuje, iż jest to moment jej zawarcia. Ponadto Sądy mimo „wykrycia” w umowie zapisów nieuczciwych (tzw. abuzywnych) działających na niekorzyść klienta, pomijają sankcje wobec przedsiębiorcy, jakie nakłada w takiej sytuacji Dyrektywa”.

SBB oczekuje do Komisji Europejskiej: szybkiej reakcji i podjęcia działań, które wymuszą na organach polskiego wymiaru sprawiedliwości przestrzegania przepisów unijnych.
Przedstawiciele SBB, jak wynika z oświadczenia, rozważają również pozwanie państwa polskiego za łamanie regulacji unijnych i i wydawanie wadliwych wyroków.

Spłacasz kredyt frankowy? Prześlij do nas skan umowy. Bezpłatnie sprawdzimy czy masz podstawę do roszczeń. Odzyskaj swoje pieniądze! Email: kontakt@sporybankowe.pl, tel. 502 133 517.

Źródło.