Stowarzyszenie ‘Stop Bankowemu Bezprawiu” przesłało do Komisji Europejskiej skargę na orzeczenia polskich sądów. Zdaniem członków Stowarzyszenia te wyroki naruszaj art. 20 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz dyrektywę z 1993 roku dotyczącą nieuczciwych warunków umów konsumenckich.

Jak wynika z oświadczenia SBB, które zostało przekazane Polskiej Agencji Prasowej:

  • „Część orzeczeń wydawanych przez polski wymiar sprawiedliwości pomija prawa przysługujące obywatelom Polski wynikających z prawodawstwa unijnego”
  • „W ocenie Stowarzyszenia SBB nie wszyscy przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości dostrzegli, iż jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej i jako obywatele mamy prawo domagać się respektowania prawa na takim samym poziomie jak dzieje się to w przypadku Państw UE”.

Według SBB polski „Sąd Najwyższy od wielu lat sprzyja sektorowi bankowemu”. Na dowód powołuje fragment orzeczenia SN z dnia 14 maja 2015 r. sygn. II CKS 768/14:

„Sąd musi brać pod uwagę: czynnik ekonomicznej opłacalności angażowania się pozwanego Banku.”

Stowarzyszenie twierdzi też, że „sądy w orzeczeniach mylnie interpretują moment, na który należy oceniać umowę. Dyrektywa w tym zakresie jasno wskazuje, iż jest to moment jej zawarcia. Ponadto Sądy mimo „wykrycia” w umowie zapisów nieuczciwych (tzw. abuzywnych) działających na niekorzyść klienta, pomijają sankcje wobec przedsiębiorcy, jakie nakłada w takiej sytuacji Dyrektywa”.

SBB oczekuje do Komisji Europejskiej: szybkiej reakcji i podjęcia działań, które wymuszą na organach polskiego wymiaru sprawiedliwości przestrzegania przepisów unijnych.
Przedstawiciele SBB, jak wynika z oświadczenia, rozważają również pozwanie państwa polskiego za łamanie regulacji unijnych i i wydawanie wadliwych wyroków.

Spłacasz kredyt frankowy? Prześlij do nas skan umowy. Bezpłatnie sprawdzimy czy masz podstawę do roszczeń. Odzyskaj swoje pieniądze! Email: kontakt@sporybankowe.pl, tel. 502 133 517.

Źródło.