Masz pożyczkę w Profi Credit Polska? Przeczytaj!

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpływa wiele skarg dotyczących Profi Credit Polska. Z relacji konsumentów wynika, że pożyczkodawca pobierał opłaty przewyższające kwotę pożyczki np. ubezpieczenie, które wynosiło więcej niż wysokość kwoty wypłaconej pożyczkobiorcy, a tak duża stawka może być sprzeczna z dobrymi obyczajami.

Ponadto wraz z upływem czasu, a więc i spłatą kolejnych rat pożyczki, mogła maleć suma ubezpieczenia.

PREZES UOKIK STAWIA ZARZUTY

Jak informuje urząd na swojej stronie internetowej „Prezes UOKiK prowadzi postępowanie przeciwko Profi Credit Polska. Zarzuty dotyczą:

  • zbyt wysokich opłat za ubezpieczenie, które mogą naruszać dobre obyczaje;
  • wypłaty kolejnych pożyczek bez wiedzy konsumentów i bez oceny zdolności do jej spłaty;
  • żądania zapłaty całości składki ubezpieczeniowej oraz odsetek w maksymalnej wysokości zamiast niższych ustalonych w umowie, gdy umowa została rozwiązana przez to, że klient nie płacił rat;
  • opłat windykacyjnych bez ustalenia zasad ich stosowania, co mogło znacznie zwiększyć kwotę do zapłaty.”

W toku postępowania wyjaśniającego urząd analizuje wzorce umów Profi Credit Polska pod kątem przestrzegania ustaw o nadzorze nad rynkiem finansowym i kredycie konsumenckim. Prezes UOKiK o całej sprawie zawiadomił również prokuraturę i Komisję Nadzoru Finansowego.

W Twojej umowie znajdują się podobne zapisy? Skontaktuj się z nami:
Email: kontakt@sporybankowe.pl, mobile: +48 502 133 517. Przyjrzymy się dokumentom i powiemy Ci czy warto walczyć w sądzie o zwrot pieniędzy.

Źródło.