Sytuacja prawna klientów banków i ubezpieczycieli jest znacznie lepsza niż przed laty. Sądy i instytucje coraz częściej stają po stronie konsumentów.  Powoli, ale dość konsekwentnie kształtuje się linia orzecznicza, która jest przychylna frankowiczom. Po stronie kredytobiorców staje nawet Sąd Najwyższy.


SPREADY WALUTOWE POD LUPĄ URZĘDÓW

Również Rzecznik Finansowy wsparł Frankowiczów. Jak wynika z analiz jego ekspertów, wbrew temu co twierdza banki, kredyty frankowe nie musiały zawierać klauzuli waloryzacyjnej wprowadzającej spread walutowy.

W 2017 roku sprawie spreadów walutowych przyjrzał się też Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wszczął postępowanie przeciwko trzem bankom:

  • Raiffeisen Bank Polska,
  • Getin Noble Bank,
  • Deutsche Bank,

Dotyczyło ono spreadów walutowych w kredytach hipotecznych wyrażonych w walucie obcej, a dokładnie klauzul niedozwolonych zawartych w:

  • umowach,
  • regulaminach,
  • aneksach.

DOWOLNY KURS WALUTY

Główne obawy Prezesa UOKiK wzbudziły niejasne zasady ustalania kursów walut. Według niego były nieprecyzyjne, a ich wysokość wyznaczana w dowolny sposób:

  • Raiffeisen Bank Polska kurs waluty ustala na podstawie „kursów średnich międzybankowych”,
  • Deutsche Bank jako „średni kurs z rynku walutowego (forex)”,
  • Getin Noble Bank na podstawie „serwisu Reuters”.

Jak ustalił Urząd „banki odsyłały konsumentów do tabel, które same sporządzały, jednak nie określając kiedy i ile razy dziennie będą opracowywane i publikowane. W rezultacie, kredytobiorca nie mógł sam oszacować kursu, po którym bank przeliczy ratę”.

Maksymalna kara jaka grozi powyższym bankom to do 10 % obrotu banku.
Całe postępowanie jest elementem szerszej kontroli. Dotychczas postawiono już zarzuty BGŻ BNP Paribas, BZ WBK oraz Bankowi Millennium.


20 MLN KARY DLA BANKU MILLENIUM

Tym razem, w wyniku licznych skarg klientów Banku Millenium, w październiku 2016 roku Prezes Urzędu, wszczął postępowanie.
Sprawa dotyczy stosowania przez Bank niedozwolonych klauzul o numerach:

Numer klauzuli: 3178
Podmiot stosujący:
 Bank Millennium spółka akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.”

Numer klauzuli: 3179
Podmiot stosujący: Bank Millennium spółka akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty.”

Masz kredyt frankowy w Banku Millenium lub w Twojej umowie kredytowej znajdują się podobne zapisy? Skontaktuj się sprawdzimy czy bank szanuje Twoje prawa. Prześlij skan umowy kredytowej na adres email: kontakt@sporybankowe.pl lub zadzwoń tel. 502 133 517.

BANK OKŁAMYWAŁ KLIENTÓW

Powyższe klauzule zostały wpisane do rejestrów klauzul abuzywnych już w 2012 roku i dotyczyły sposobu przeliczania kwoty i rat kredytów hipotecznych w oparciu o franki szwajcarskie. Kredytobiorcy chcąc dochodzić swoich praw, składali do banku reklamacje. Tymczasem Bank informował ich, że uznanie danego zapisu za niedozwolony i wpisanie go do rejestru nie ma znaczenia w ich sprawie…!

Konsumenci Banku Millenium powiadomili UOKiK. Zdaniem Prezesa Urzędu:
„wpis klauzuli wobec danego przedsiębiorcy do rejestru oznacza, że każdy konsument, który zawarł z nim umowę i ma w niej takie postanowienie, może dochodzić swoich praw. Taka klauzula nie wiąże konsumentów już od chwili zawarcia umowy. Odpowiedzi udzielane przez bank mogły zniechęcać klientów do dochodzenia roszczeń”

W konsekwencji Bank Millenium otrzymał karę w wysokości ponad 20 mln złotych. Decyzja nie jest prawomocna, więc Bank może odwoływać się do Sądu.

Masz kredyt frankowy w Banku Millenium lub w Twojej umowie kredytowej znajdują się podobne zapisy? Skontaktuj się sprawdzimy czy bank szanuje Twoje prawa. Prześlij skan umowy kredytowej na adres email: kontakt@sporybankowe.pl lub zadzwoń tel. 502 133 517.

Źródło.