Dodatkowe zabezpieczenie kredytu hipotecznego – kiedy można odzyskać pieniądze?

Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego (dalej: UNWW) jest usługą ubezpieczeniową stosowaną jako dodatkowe zabezpieczenie kredytu hipotecznego, którego wartość jest zbliżona do zabezpieczonej nieruchomości. Oznacza to, że wysokość wkładu własnego jest dużo niższa, niż standardowo wymagana przez banki. Z pozoru wydaje się, że ten instrument finansowy jest dobrym rozwiązaniem dla osób nie posiadają odłożonych oszczędności. Dzięki niemu klient, ma łatwiejszy dostęp do bankowych pieniędzy, a sam kredyt mający charakter kredytu podwyższonego ryzyka ( z uwagi na brak lub bardzo niski wkład własny) jest dodatkowo zabezpieczony. Produkt ten z powodzeniem stosowany jest od lat i to często ku obopólnemu zadowoleniu. Jednak jak zwykle – diabeł tkwi w szczegółach. Klienci banków czując się oszukani, toczą batalie w sądzie o uznanie, że UNWW w ich przypadku było nieuczciwe i domagają się zwrotu zapłaconych opłat. Często wygrywają. Co zatem przesądza, że w danym przypadku UNWW jest uznawane za klauzulę abuzywną, a więc nie obowiązującą klienta?

Niedozwolone zapisy zabezpieczenia kredytu hipotecznego

Bazując na dotychczasowym orzecznictwie sądów, sam w sobie UNWW nie jest zabroniony. Jednakże, często kwestionowany jest sposób w jaki bank narzuca jego konstrukcję i warunki. Rzecznik Finansowy bazując na własnym doświadczeniu i wyrokach sądowych stworzył katalog kryteriów, które mogą przesądzać o abuzywnym charakterze ubezpieczenia. Za takie postanowienia UNWW uznaje się zapisy i sytuacje które:

  • nie wyjaśniają kredytobiorcy, na jakich zasadach ma być obliczona należna kwota (opłata lub składka) ubezpieczenia;
  • kredytobiorca nie ma faktycznej wiedzy na temat sposobu kształtowania tej opłaty, a przez to nie jest w stanie ustalić rzeczywistych kosztów kredytu;
  • nikt poza przedsiębiorcą nie jest w stanie w żaden sposób zweryfikować zasad, wedle których następuje ustalenie składki na UNWW;
  • klauzule nie wyjaśniają istoty tego ubezpieczenia, tj. kto jest ubezpieczonym i ubezpieczającym;
  • nie wiadomo, jak długie będą kolejne okresy ubezpieczenia;
  • klauzula jest niejasna, niejednoznaczna i nieczytelna;
  • konstrukcja opłaty za UNWW nie jest powiązana z brakującym wkładem własnym lub z rzeczywistym ryzykiem banku.

Jeśli zatem posiadają Państwo w swojej umowie kredytowej UNWW i podejrzewają, że może ona być dla Państwa niekorzystna, warto zasięgnąć porady prawnika specjalizującego się w prawie instrumentów finansowych, gdyż można odzyskać całość opłaty za UNWW, która zazwyczaj wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.