Spready walutowe na cenzurowanym UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko trzem bankom:

  • Raiffeisen Bank Polska,
  • Getin Noble Bank,
  • Deutsche Bank,

Dotyczy ono spreadów walutowych w kredytach hipotecznych wyrażonych w walucie obcej, a dokładnie klauzul niedozwolonych zawartych w:

  • umowach,
  • regulaminach,
  • aneksach.

DOWOLNY KURS WALUTY

Główne obawy Prezesa UOKiK wzbudziły niejasne zasady ustalania kursów walut. Według niego są nieprecyzyjne, a ich wysokość wyznaczana w dowolny sposób:

  • Raiffeisen Bank Polska kurs waluty ustala na podstawie „kursów średnich międzybankowych”,
  • Deutsche Bank jako „średni kurs z rynku walutowego (forex)”,
  • Getin Noble Bank na podstawie „serwisu Reuters”.

Jak ustalił Urząd „banki odsyłają też konsumentów do tabel, które same sporządzają, jednak nie określają kiedy i ile razy dziennie będą opracowywane i publikowane. W rezultacie, kredytobiorca nie może sam oszacować kursu, po którym bank przeliczy ratę”.

Maksymalna kara jaka grozi powyższym bankom to do 10 % obrotu banku.

Całe postępowanie jest elementem szerszej kontroli. Dotychczas postawiono już zarzuty BGŻ BNP Paribas, BZ WBK oraz Bankowi Millennium.

Źródło.