Sąd unieważnił umowę kredytu frankowego!

Frankowicz wygrywa w Sądzie! Tym razem Sąd orzekł, że umowa kredytowa w ogóle była nieważna. Wyrok jest nieprawomocny jednak jego uzasadnienie jest absolutną rewolucją! Ale od początku.
O tym, że Sądy coraz częściej stają po stronie Frankowiczów pisaliśmy już tutaj. Pod koniec września w Sądzie Rejonowym w Łodzi zapadł wyrok dotyczący kredytu frankowego i klauzuli zmiennego oprocentowania, która umożliwiała bankowi dość dużą dowolność w tym zakresie. Sąd uznał, że wspomniana klauzula jest w ogóle sprzeczna z prawem bankowym, jednocześnie jest na tyle istotnym elementem umowy, że kredyt nie może bez niej funkcjonować. Nie jest możliwe również zastąpienie klauzuli innymi przepisami czy opinią biegłego, gdyż to należy do kompetencji ustawodawcy.
Sąd zauważył również, że nawet Bank nie znał dokładnej treści umowy, bo warunki zmiany oprocentowania stanowiły… „wynik comiesięcznej działalności grupy analityków bankowych”.

Co ten wyrok oznacza dla Frankowicza?

Waga tego orzeczenia polega na tym, że umowa została uznana za nieważną, a nie orzeczono o niezgodności jej poszczególnych zapisów z prawem konsumenckim – a tak dotychczas orzekały Sądy. W sytuacji abuzywności wybranych postanowień umowy, konsekwencje są „słabsze”-  umowa nadal jest ważna, a „wyłączone” są tylko jej poszczególne zapisy (Czytaj: tutaj i tutaj) W omawianym przypadku Sąd uznał, że umowa w całości nadaje się do unieważnienia. Przeczytaj jak możesz wygrać z Bankiem w Sądzie, a także co możesz zyskać.

Sygnatura wyroku: XVIII C 4360/15
Źródło.