Raiffeisen Bank Polska naruszył zbiorowe interesy konsumentów

By 31 stycznia 2017 12 marca, 2020 konsument, regulaminy, UOKiK, zwrot kosztów
Pomoc Frankowiczom

W październiku 2015 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko Raiffeisen Bank Polska. Dotyczyło ono oprocentowania umów kredytowych udzielanych we frankach szwajcarskich. Bank bez zgody klientów próbował wprowadzić do umów zapisy, zgodnie z którymi ujemna stawka LIBOR wynosiła zero. Takie postanowienia to zapisy należące do tzw. istotnych elementów umowy, w związku z czym wszelkie zmiany  powinny być dokonywane po uzyskaniu zgody klienta.

Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

Bank co prawda zaniechał tych praktyk, jednak nie uwzględnia ujemnego oprocentowania kredytów we frankach szwajcarskich, jeśli wystąpi ujemny LIBOR. W związku z tym Prezes UOKiK uznał, że bank naruszył zbiorowe interesy konsumentów – Bank określił w umowie sposób ustalania oprocentowania. Jednak nie przestrzega tej reguły. Gdy LIBOR jest ujemny i jednocześnie jego wartość bezwzględna przewyższa wysokość marży przyjmuje, że wartość oprocentowania wynosi zero. W efekcie klienci banku płacą wyższe raty – relacjonuje Prezes UOKiK.
W konsekwencji Bank będzie musiał zapłacić 3,5 mln złotych kary i przeliczyć oprocentowanie kredytów zgodnie z pierwotnymi zapisami. Ponadto zobowiązany jest do zrekompensowania strat konsumentom za wszystkie okresy, kiedy wystąpiło ujemne oprocentowanie.

Źródło z dn. 31.01.2017