Problemy konsumenta na rynku finansowym- podsumowanie konferencji

By 9 października 2016 28 marca, 2019 frankowicze, konsument, kredyt hipoteczny, UOKiK

7 października wzięliśmy udział w międzynarodowej konferencji dotyczącej problemów konsumentów na rynkach finansowych. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Biura Rzecznika Finansowego, Sejmowej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Parlamentu, radcowie prawni i inni eksperci. Dyskutowano jak rozwiązać problem „toksycznych kredytów” i zabezpieczyć konsumentów przed niepożądanymi działaniami instytucji finansowych.

Pan Marek Niechciał, prezes UOKiK przedstawił stanowisko Urzędu wobec kredytów indeksowanych do walut obcych i denominowanych w walucie obcej. Pan Bartosz Wyżykowski, zastępca dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego zaprezentował w jaki sposób Biuro planuje wspierać klientów banków w sporach sądowych. Poznaliśmy również ewolucję linii orzeczniczej w zakresie spraw dotyczących waloryzacji kredytów i skutki bezskuteczności klauzul indeksacyjnych w świetle ostatnich wyroków sądów.

Transmisja z konferencji dostępna jest na stronie Sejmu.
Źródło zdjęcia.