Prezes UOKiK na pomoc klientom Euro Banku

By 2 listopada 2016 28 marca, 2019 BTE, frankowicze, klauzula waloryzacyjna, konsument, UOKiK

Konsumenci którzy posiadają kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka zwrócili się do Prezesa UOKiK z wnioskiem o przedstawienie istotnego poglądu w ich sprawie. Domagają się od Banku unieważnienia wykonalności BTE tj. bankowego tytułu egzekucyjnego. Według nich „klauzule dotyczące zasad określania kursu wymiany walut, są nieprecyzyjne, a więc niedozwolone. Zgodnie z kwestionowanymi klauzulami, Euro Bank określa kursy kupna i sprzedaży walut w tabeli, do której odsyła konsumenta”.

Urząd po przeanalizowaniu całej sprawy i przedstawionych dowodów wydał pogląd. Jak stwierdza Marek Niechciał, Prezes UOKiK: „Zgadzamy się ze stanowiskiem konsumentów. Postanowienia są niejednoznaczne i nie precyzują przesłanek, w oparciu o które bank ustala wysokość kursów walut. W efekcie konsument nie może zweryfikować, na jakiej podstawie bank wycenia wartość franka szwajcarskiego”. Według Urzędu Euro Bank nie powinien zupełnie dowolnie kształtować kursów wymiany walut.

Źródło: UOKiK