Pożyczka przez Internet – tylko na papierze lub innym trwałym nośniku.

Jednym z praw kredytobiorcy wynikającym z Ustawy o kredycie konsumenckim jest prawo do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie. Jeżeli Twoja umowa kredytowa posiada zapisy sprzeczne z tą regulacją skontaktuj się z nami.
Co więcej, zgodnie z art. 30 każdy przedsiębiorca ma obowiązek udzielić konsumentom rzetelnych, prawdziwych i pełnych informacji, m.in. o całkowitej kwocie do zapłaty, rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania i terminach spłaty. Według Prezesa UOKiK te informacje powinny być przekazywane konsumentom na papierze lub innym trwałym nośniku.

Czy strona internetowa jest trwałym nośnikiem?

Na tej podstawie powstał spór między pożyczkobiorcą, a Creamfinance Poland. Konsument twierdzi, że wyżej opisane informacje zostały mu udostępnione wyłącznie za pomocą konta użytkownika dostępnym w serwisie internetowym Creamfinance Poland. Dlatego też wystąpił do Prezesa UOKiK z wnioskiem o wydanie tzw. istotnego poglądu w jego sprawie i opinię jak dokładnie należy rozumieć „trwały nośnik” – czy za taki można uznać stronę internetową i konto użytkownika.

Istotny pogląd UOKiK

Prezes UOKiK uznał, że w tym przypadku pożyczkodawca nie wywiązał się z obowiązku przekazywania konsumentowi informacji w wymaganej formie: „funkcjonalność konta użytkownika na stronie internetowej w tej sprawie oraz sama strona internetowa nie mogą zostać uznane za trwały nośnik. Przedsiębiorca może bowiem zmieniać treść strony internetowej i konta użytkownika już po zawarciu umowy. Nie ma też gwarancji, że umieszczone tam informacje będą w ogóle dostępne w przyszłości”.

Sygn. Akt sprawy: III Ca 529/16
Źródło z dn. 29 marca 2017 roku UOKiK