Postępowanie UOKiK przeciwko trzem bankom

Coraz więcej instytucji opowiada się po stronie frankowiczów albo przynajmniej poddaje pod wątpliwość dotychczasowe działania niektórych banków. Kredytom frankowy zaczęły przyglądać się Prokuratura, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Najwyższa Izba Kontroli. Po wielu analizach Rzecznik Finansowy stwierdził, że wbrew temu co twierdzą banki kredyty frankowe nie musiały zawierać przepisów wprowadzających spread walutowy. W pierwszym kwartale tego roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie o uznanie za niedozwolone klauzul stosowanych w umowach, dotyczących kredytów udzielanych w walutach obcych przez BGŻ BNP Paribas, BZ WBK i Bank Millennium.

Wątpliwości Prezesa UOKiK

Zarzuty UOKiK dotyczą sposobu określania wysokości kursów walut obowiązujących w bankach – są nieprecyzyjne i ustalane dowolnie w oparciu o „średni kurs walutowy na rynku międzybankowym” (BZ WBK, BGŻ BNP Paribas) – a ten nie jest zdefiniowany w żadnych przepisach.
Ponadto kredytobiorca nie wie gdzie powinien szukać informacji o wysokości stawek. Postanowienia odsyłają do serwisu Reuters (BZ WBK, Bank Millennium) lub do innych płatnych systemów, dostępnych tylko dla banków (BGŻ BNP Paribas).
Prezes UOKiK poddaje też pod wątpliwość fakt, że banki odsyłają klientów do tabel kursowych, jednocześnie nie podając szczegółów ich sporządzania i publikacji. To sprawia, że kredytobiorca nie wie po jakim dokładnie kursie bank przeliczy jego ratę:
Każdy bank, ustalając kursy walut obcych niezbędne dla obliczania wysokości rat, musi opierać się na kryteriach, które klient może samodzielnie zweryfikować, nie sięgając do płatnych serwisów czy innych niedostępnych źródeł. Koszty, które konsument ponosi, powinny być oparte na zrozumiałych dla niego kryteriach– stwierdza Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Konsekwencje dla banków

Postępowanie może zakończyć się wydaniem decyzji zakazującej dalszego stosowania danego wzorca umowy. Maksymalna kara dla banku może wynieść do 10 % jego obrotów. Ponadto Prezes UOKiK może również określić środki usunięcia trwałych skutków naruszeń.

W Twojej umowie znajdują się podobne zapisy? Prześlij do nas skan dokumentów kredytowych sprawdzimy czy bank respektuje Twoje prawa! 

Pamiętaj! Jednym z obowiązków banku jest jasno określić sposób i termin kursu wymiany waluty.

Źródło z dn. 20.04.2017 roku