Postępowania UOKiK ws. opłat likwidacyjnych

By 13 października 2016 28 marca, 2019 opłata likwidacyjna, polisolokaty, UOKiK
Pomoc Frankowiczom

O opłatach likwidacyjnych pisaliśmy tutaj. Przypomnijmy – opłata likwidacyjna to opłata nakładana przez towarzystwa ubezpieczeniowa na klientów, którzy przedterminowo rozwiązują umowę polisolokat. W świetle orzeczeń sądów, opinii Rzecznika Finansowego i UOKiK tego typu działania wobec konsumentów są co najmniej prawnie wątpliwe. Pobrano od Ciebie opłatę likwidacyjną? Skontaktuj się z nami!
UOKiK prowadził szereg postępowań w wyniku których ubezpieczyciele zobowiązali się do „znacznego obniżenia opłat likwidacyjnych w istniejących umowach i wyeliminowania ich z nowych wzorców umownych”. Sprawdź wysokość obniżenia opłat w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych- tutaj. Co więcej według UOKiK „przedsiębiorcy powinni umożliwiać konsumentom bezkosztowe odstąpienie od umowy zawartej w wyniku nieuczciwej sprzedaży – bez ponoszenia opłat likwidacyjnych”.