PRAWNICY

PIOTR SIEŃKO
adwokat

Specjalizuję się w sporach sądowych przeciwko bankom. Reprezentuję Klientów na wszystkich etapach postępowań, a także przed organami administracji publicznej. Kwestionuję niedozwolone zapisy umów, dochodzę zwrotu bezprawnie pobranych opłat, egzekwuję prawa konsumenta.

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po złożeniu egzaminu adwokackiego zostałem wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Ukończyłem British Law Center przy Uniwersytecie Warszawskim.