PRAWNICY

PAWEŁ TOKARSKI
radca prawny

Specjalizuję się w prawie bankowym i konsumenckim. Doradzam jak pozyskać kapitał na finansowanie inwestycji, kwestionuję niedozwolone zapisy umów i regulaminów bankowych, chronię przed sprzeczną z prawem zmianą oprocentowania oraz naliczania opłat, negocjuję spłaty i konsolidacje zobowiązań. Reprezentuję Klientów podczas postępowań sądowych i egzekucyjnych.

Jestem absolwentem Prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Aplikację radcowską odbyłem przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Po zdaniu egzaminu zawodowego zostałem wpisany na listę radców prawnych. Ukończyłem również studia podyplomowe z zakresu prawa rynków kapitałowych na Uniwersytecie Warszawskim. Władam językiem angielskim.