Ubezpieczyciele obniżą opłaty likwidacyjne

Wiosną 2016 roku zakończyły się postępowania prowadzone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące ubezpieczeń na życie zawartych z UFK (tj. z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym) o czym pisaliśmy tutaj. Ubezpieczyciele zobowiązali się „do obniżenia opłat likwidacyjnych w istniejących umowach objętych zakresem postępowań i wyeliminowania ich z nowych wzorców umowy”. Decyzje dotyczyły ponad 600.000 klientów, którzy zawarli umowy po 2014 roku.
Prezes UOKiK podjął rozmowy z branżą ubezpieczeniową w celu wypracowania wsparcia również dla konsumentów posiadających polisy sprzed 2014 roku. Kilka dni temu podpisano porozumienia w tej sprawie.

Czego dotyczą porozumienia?

Zakładają one, że ubezpieczyciele zredukują konsumentom opłaty likwidacyjny do 25 % „odstępnego”, a w przypadku starszych polis, obniżka ta sięgnie nawet do 10 %.
Jednak to rozwiązanie jest tylko częściowo korzystne. Opłaty są wciąż wyższe niż maksymalny próg dla polis nowo zawieranych, który wynosi 4%. Ponadto zawarty kompromis nie nakłada na ubezpieczycieli obowiązku obniżenia wysokich opłat za obsługę polis. Ugoda nie będzie pomocna również dla posiadaczy tzw. polis strukturyzowanych, które opierają się o opcje giełdowe.

Kto zawarł porozumienia?

Do porozumień przystąpiło 17 towarzystw ubezpieczeniowych. Sprawdź dokładną wysokość opłat: Polska Izba Ubezpieczeń, Aegon TU na Życie S.A., PKO Życie TU S.A., Aviva TUnŻ S.A., AXA Życie TU S.A., Vienna Life TU na Życie S.A. VIG, Compensa TU na Życie S.A. VIG, Generali Życie TU S.A., STUnŻ ERGO Hestia S.A., MetLife TUnŻiR S.A., Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A., TU Allianz Życie Polska S.A., Open Life TU Życie S.A., PZU Życie S.A., TU na Życie Europa S.A., TU na Życie WARTA S.A., UNIQA TU na Życie S.A.Informacja dotycząca Pramerica.

Porozumienia wejdą w życie od 1 stycznia 2017 roku i dotyczą umów obowiązujących 1 grudnia 2016 roku. Nad ich wykonaniem będzie czuwał Prezes UOKiK. Warto pamiętać, że zawarte porozumienia nie wykluczają dochodzenia przez konsumenta swoich praw w sądzie. Pobrano od Ciebie opłatę likwidacyjną? Skontaktuj się z nami!
Źródło.