Spłaciłeś wcześniej kredyt konsumencki? Możesz żądać zwrotu części kosztów!

By 15 września 2016 28 marca, 2019 konsument, opłaty i prowizje, zwrot kosztów

Zgodnie z zapisami Ustawy o kredycie konsumenckim :„Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie”. Powstaje pytanie co w takiej sytuacji dzieję się z kosztami obsługi kredytu. W tej sprawie wypowiedział się Rzecznik Finansowy i Prezes UOKiK. Zajęli jednoznaczne stanowisko, że kredytobiorca, który wcześniej – niż przewiduje umowa zawarta z bankiem – spłacił kredyt konsumencki, może oczekiwać zwrotu części poniesionych kosztów. Niniejszy zwrot może dotyczyć prowizji przygotowawczej, składki ubezpieczeniowej i innych opłat administracyjnych, które powinny być naliczane proporcjonalnie do okresu: od dnia faktycznej spłaty kredytu, do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.
Przeczytaj pełne stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK: kliknij tutaj.