Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

 

Po tym jak w luty 2017 roku politycy rozwiali nadzieje frankowiczów na pomoc państwa, Minister Rozwoju ogłosił zwiększenie środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.
Środki z funduszu przeznaczone są dla osób fizycznych, które spłacają kredyt mieszkaniowy i znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a ich rata kredytu powoduje „znaczne obciążenie budżetu gospodarstwa domowego”. Pomoc polega na tym, że FWK przejmuje obowiązek spłacania rat na okres do 1,5 roku o łącznej wartości do 27.000 zł, a miesięczne wsparcie nie może wynosić więcej niż 1500 zł. Innymi słowy jest to forma nieoprocentowanej pożyczki. Co ważne, należy ja zwrócić w ciągu 8 lat, a spłata pierwszej raty może nastąpić dopiero po dwóch latach od zakończenia finansowania przez FWK.

Kto może skorzystać z pomocy?

Wsparcie udzielane jest osobom, które spełniają jeden lub więcej z poniższych warunków:
1) w dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca posiada status bezrobotnego;
2) kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe;
3) miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
a) w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 634,00 zł
b) w przypadku gospodarstwa wieloosobowego –514,00 zł.

Jak wygląda procedura?

Warunkiem skorzystania z programu jest złożenie w banku, który udzielił kredytu odpowiedniego wniosku. Należy to zrobić nie później niż 31 grudnia 2018 roku. W przypadku gdy wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, to w ciągu 30 dni od złożenia wniosku zawierana jest odpowiednia umowa i FKW przekazuje środki do banku w którym spłacany jest kredyt.

Teoria a rzeczywistość

Problem polega na tym, że pomimo 600 mln złotych zgromadzonych w FWK, został wykorzystany tylko 1% z tej kwoty ( stan z początku lutego 2017 roku). Według Komitetu Stabilności Finansowej należy zmienić nie tylko wysokość przeznaczonych środków, ale także zasady jego działania – a o tym póki co cisza.
Ponadto banki nie ułatwiają kredytobiorcom skorzystania z pomocy i oczekują dodatkowych dokumentów, potwierdzeń, wydruków co jest wyjątkowo uciążliwe i zniechęca do skorzystania z pomocy.

Masz kredyt frankowy? Prześlij do nas umowę, sprawdzimy czy bank szanuje Twoje prawa.

Źródło z dn. 17 marca 2017 roku
Źródło z dn. 17 marca 2017 roku