Bank nie może niejednoznacznie określać oprocentowania kredytu

Warszawski Sąd Okręgowy zmienił wyrok sądu pierwszej instancji i zasądził na rzecz powodów ponad 10 tysięcy złotych wraz z odsetkami.

Klienci mBanku zakwestionowali klauzule, które w umowie nieprecyzyjnie określały możliwość zmiany oprocentowania kredytu hipotecznego. Sąd Rejonowy tj. sąd pierwszej instancji uznał, że skoro klienci zapoznali się z umową z bankiem i przez pewien okres czasu ją wykonywali, to jej postanowień nie można uznać za abuzywne tj. niedozwolone.

Czytaj takżeBank ma zwrócić Frankowiczowi blisko 3 mln złotych!


WYGRANA FRANKOWICZÓW

Sąd Okręgowy nie poparł tej argumentacji i stwierdził, że „sama możliwość zapoznania się z umową jest bez znaczenia dla sprawy o stwierdzenie abuzywności danego wzorca umownego”. Sąd uznał, że mBank w niejednoznaczny sposób określił parametry zmiany oprocentowania i dlatego możliwe jest badanie abuzywności postanowień umowy zawartej z konsumentem. W związku z tym powinno obowiązywać oprocentowanie stałe, z dnia zawarcia umowy. W konsekwencji Sąd zasądził na rzecz Frankowiczów różnicę pomiędzy zapłaconymi przez nich kwotami, a tymi kwotami, które powinni byli uiścić gdyby rata kredytu była wyliczana wedle stałego oprocentowania. Wyrok jest prawomocny.

Czytaj takżeJak często frankowicze wygrywają spór z bankiem?


CZY WARTO WALCZYĆ Z BANKIEM W SĄDZIE?

Klienci naszej kancelarii odzyskują od banku nienależnie pobrane kwoty oraz zmniejszają saldo zadłużenia. Każdego chyba ucieszy zwrot sporej części dotychczas wpłaconych do banku rat oraz znaczne obniżenie ich wysokości na przyszłość. Przykładowo dla kredytu „frankowego” zaciągniętego w pierwszej połowie 2008 r., na okres 30 lat w wysokości 250.000 zł, z ratami równymi oraz marżą banku wynoszącą 1%, łączna wartość nadpłaconych rat na dzień dzisiejszy wyniesie ponad 50.000 zł. Na taką kwotę będziemy wnosić pozew przeciwko bankowi i tyle też będzie on zmuszony wypłacić Ci w przypadku uznania przez sąd klauzuli waloryzacyjnej za bezskuteczną. Kolejną korzyścią jest zmiana salda zadłużenia. W podanym wyżej przykładzie saldo to zmniejszy się o ponad 177.000 zł!  Ponadto pozytywny dla Ciebie wyrok pociąga za sobą również skutki na przyszłość. Zmieni się wysokość miesięcznej raty kredytu. Może być ona niższa aż o 50%!
Kwoty różnią się od siebie, w zależności od: wysokości udzielonego kredytu, długości okresu spłaty i przede wszystkim kursu CHF z dnia wypłat kredytu przez bank. Parametrów jest zazwyczaj bardzo dużo, a szczegółowe wyliczenia muszą być dokonane z pomocą wyspecjalizowanego analityka. Przeważnie kwoty których zwrotu można dochodzić wynoszą średnio pomiędzy 20.000 zł a 100.000 zł, a zmniejszenie salda zadłużenia waha się od 100.000 – 400.000 zł.

Masz kredyt frankowy? Prześlij do nas skan umowy. Bezpłatnie sprawdzimy czy bank szanuje Twoje prawa i czy masz podstawę do roszczeń. Email: kontakt@sporybankowe.pl, tel. 502 133 517.

Więcej: UOKiK
Sygnatura akt: XXVII Ca 678/16