Frankowicze chcą powołania komisji śledczej w sprawie kredytów frankowych

Frankowicze chcą powołania komisji śledczej w sprawie kredytów frankowych

Stowarzyszenie SBB domaga się aby marszałek Sejmu poddał pod głosowanie znajdujący się od 3 listopada 2017 roku w sejmowej zamrażarce wniosek o powołanie komisji śledczej w sprawie tzw. kredytów frankowych.

SBB oczekuje, że w trakcie prac komisji zostaną zbadane:

„zachowania organów władzy publicznej, organów nadzoru finansowego i Narodowego Banku Polskiego, (…) w latach 2006-15, w przedmiocie oceny legalności zawartych umów kredytów indeksowanych i denominowanych do obcych walut oraz zabezpieczenia sytuacji polskiego sektora bankowego przed negatywnymi skutkami wahań kursu franka szwajcarskiego względem złotówki”.

Kredyty Frankowe

Członkowie stowarzyszenie są zdanie, że problemy wynikłe w związku z kredytami frankowymi są znacznie większym skandalem niż afery Amber Gold lub GetBack’u. Powołują się między innymi na dane Komisji Nadzoru Finansowego z których wynika, że:

„w latach 2008-2017 banki wypowiedziały 26,5 tys. kredytów mieszkaniowych w walucie obcej, w tym w samym 2017 roku takich umów było 2,4 tys”.

Według Prezesa SBB ma to być dowód na kłamstwo Prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza, który podczas obrad podkomisji sejmowej zaniżył liczbę wypowiedzianych umów.

Co więcej w większości przypadków umowy zostały wypowiedziane na podstawie przepisów o Bankowym Tytule Egzekucyjnym, które zostały uznane za niekonstytucyjne.

Pomoc Frankowiczom

Masz kredyt hipoteczny? Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej z bankiem. Sprawdzimy co możemy dla Ciebie zrobić. Email: kontakt@sporybankowe.pl, mobile: +48 502 133 517.

Źródło.