Bank zwróci Frankowiczce 49.000 złotych

Minęło ponad 2 lata od „czarnego czwartku”. W tym czasie miesięczne raty kredytów niektórych frankowiczów zwiększyły się dwukrotnie. Znasz to?

Zobacz także: Frankowiczu, weź sprawy w swoje ręce i zacznij walczyć w sądzie.

Klientka Santander Consumer Bank była w podobnej sytuacji i postanowiła walczyć o swoje prawa. Jej miesięczna rata z 1200 zł/mc wzrosła do ponad 2500 zł/mc. Pozwała bank o zwrot nadpłaconych rat. Według niej bank w niedozwolony sposób przeliczał walutę.

SĄD PODZIELA OPINIĘ FRANKOWICZKI

Sąd pierwszej instancji orzekł, że faktycznie zapisy umowy dotyczące indeksacji miały abuzywny charakter. W efekcie frankowiczka nie wiedziała ile jeszcze musi spłacić kredytu, a samo kryterium wyliczeń było zupełnie nieweryfikowalne.

Zobacz także: mBank ma zwrócić frankowiczowi 20.000 złotych.

BANK PRZEGRYWA APELACJĘ

Oczywiści Santander Consumer Bank złożył apelację i …przegrał, bo Sąd Okręgowy we Wrocławiu tylko potwierdził ustalenia niższej instancji (co oznacza, że wyrok jest prawomocny!). Orzekł także, że umowa między bankiem a frankowiczką trwa nadal, ale z pominięciem niedozwolonych prawem postanowień i nakazał bankowi zwrot blisko 50.000 złotych nadpłaconych rat.

Masz kredyt frankowy? Prześlij do nas na adres: kontakt@sporybankowe.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego skan swojej umowy kredytowej, sprawdzimy czy masz podstawę roszczeń wobec banku.

CZY OPŁACA SIĘ POZYWAĆ BANK?

Przykładowo dla kredytu „frankowego” zaciągniętego w pierwszej połowie 2008 r., na okres 30 lat w wysokości 250.000 zł, z ratami równymi oraz marżą banku wynoszącą 1%, łączna wartość nadpłaconych rat na dzień dzisiejszy wyniesie ponad 50.000 zł. Na taką kwotę wnoszony byłby pozew przeciwko bankowi i tyle też będzie on zmuszony wypłacić Ci w przypadku uznania przez sąd klauzuli waloryzacyjnej za bezskuteczną.

Kolejną korzyścią jest zmiana salda zadłużenia. W podanym wyżej przykładzie saldo to zmniejszy się o ponad 177.000 zł!  Ponadto korzystny dla Ciebie wyrok pociąga za sobą również skutki na przyszłość. Zmieni się wysokość miesięcznej raty kredytu. Może być ona niższa aż o 50%!

Kwoty różnią się od siebie, w zależności od: wysokości udzielonego kredytu, długości okresu spłaty i przede wszystkim kursu CHF z dnia wypłat kredytu przez bank. Parametrów jest zazwyczaj bardzo dużo, a szczegółowe wyliczenia muszą być dokonane z pomocą wyspecjalizowanego analityka. Przeważnie kwoty których zwrotu można dochodzić wynoszą średnio pomiędzy 20.000 zł a 100.000 zł, a zmniejszenie salda zadłużenia waha się od 100.000 – 400.000 zł.

ILE KOSZTUJE OBSŁUGA PRAWNA

Rozumiemy Twoją trudną sytuację finansową i związany z nią stres. Dlatego oferujemy trzy modele rozliczeń, w tym również wynagrodzenie prowizyjne od wygranej sprawy. Za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na naszej stronie  prześlij swoje dokumenty z bankiem. Ocenimy Twoje szanse na wygraną i prześlemy dokładne informację o kosztach obsługi prawnej.

Źródło.

Join the discussion One Comment

  • Marika pisze:

    Dobrze, że komuś udało się wygrać z bankiem. Inni frankowicze powinni brać z tej kobiety przykład.