Bank odda konsumentom pobraną opłatę z UNWW

Prezes UOKiK przedstawił kolejny już istotny pogląd w sprawie. Tym razem dotyczy on pobieranych przez mBank opłat z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Jeżeli sąd przychyli się do stanowiska UOKiK, to bank będzie musiał zwrócić klientom, którzy go pozwali pobrane opłaty. Sprawdź kiedy możesz żądać zwrotu opłaty za dodatkowe ubezpieczenie z tytułu niskiego wkładu własnego.
Klienci mBanku którzy spłacają kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego domagają się od banku zwrotu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Uważają, że mBank w umowach kredytowych wpisał postanowienia, które są niezgodne z prawem, bo znajdują się w rejestrze klauzul niedozwolonych klauzula nr 6068. Sprawa jest w toku. Rozpatruje ją Sąd Rejonowy w Warszawie.

Prezes UOKiK uznał, że faktycznie niektóre zapisy w umowach kredytowych z mBankiem są sprzeczne z dobrymi obyczajami, ponieważ:

  • Obciążają konsumenta kosztami, ale z ich treści nie wynika, kto skorzysta z ubezpieczenia.
  • Klienci nie zostali poinformowani o możliwym ryzyku regresu w stosunku do nich. Taka informacja ma duże znaczenie dla konsumentów, ponieważ regres oznacza to, że gdyby ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie, to ma prawo do jego zwrotu od konsumentów.
  • Na podstawie klauzul stosowanych przez mBank klienci musieliby opłacić składkę, nawet gdyby spłacili wymaganą część kredytu. Bank w takiej sytuacji mógł żądać zwrotu składki od ubezpieczyciela, ponieważ ochrona ubezpieczeniowa nie była już potrzebna. Kredytobiorcy nie mieli takiej możliwości”.

Jeżeli sąd podzieli opinię UOKiK to kwestionowane postanowienia nie będą dla konsumentów wiążące w cały okresie obowiązywania umowy. Co oznacza, że mBank będzie musiał zwrócić powodom składki za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.
Jeżeli podobne zapisy znajdują się w Twojej umowie skontaktuj się z nami. 
Źródło.