Alior Bank zwróci konsumentom odsetki

By 16 września 2016 28 marca, 2019 konsument, regulaminy, zwrot kosztów

Zaciągnęłaś/eś między 1 kwietnia, a 30 września 2015 roku kredyt gotówkowy w Alior Banku w ramach jednej z promocji? Bank nie pobierze odsetek lub możesz żądać zwrotu odsetek za ostatni rok spłaty!

W styczniu 2016 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko Alior Bankowi. Wątpliwości wzbudziła reklama kredytu konsumenckiego „Gwarancja najniższej raty”, która trwała od 1 kwietnia do 30 września 2015 roku. Bank obiecywał klientom najniższą ratę kredytu, jednak nie informował o dodatkowych warunkach, które trzeba było spełnić, aby skorzystać z oferty. Dlatego też Prezes UOKiK uznał, że Bank mógł wprowadzać konsumentów w błąd.

Konsument wprowadzony w błąd

Regulamin ofert promocyjnej Alior Banku nie gwarantował najniższej raty na rynku, ale ratę niższą od oferowanej przez inny bank. Aby skorzystać z oferty konsument musiałby samodzielnie zweryfikować oferty różnych banków i przedstawić je Alior Bankowi. A więc to na konsumencie spoczywał obowiązek porównania ofert i wskazania tej najkorzystniejszej. Tymczasem główne hasło reklamowe Alior Banku brzmiało „Gwarancja najniższej raty” co przeciętny konsument mógł rozumieć jako faktycznie najtańszy kredyt na rynku. Tym samym mógł zostać wprowadzony w błąd.

Warunki rekompensaty?

Wobec powyższego Alior Bank zobowiązał się do rekompensaty wobec klientów, którzy skorzystali z ofert uznanej za wprowadzającą w błąd. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie UOKiK Alior Bank: Nie będzie pobierał odsetek od umów obowiązujących i odda te, które już pobrał, nawet jeżeli zobowiązanie zostało już spłacone. Klienci, którzy zawarli umowy kredytu konsumenckiego w ramach promocji, zostaną listownie powiadomieni o zasadach zwrotu, o których informuje również decyzja Prezesa UOKiK. Bank ponadto wyemituje kilkukrotnie 15-sekundowe oświadczenie w Telewizji Polskiej. W ciągu 5 miesięcy od momentu uprawomocnienia się decyzji, Alior Bank musi złożyć sprawozdanie z jej wykonania”.

Źródło: UOKiK