5 mln kary dla Getin Noble Bank za polisolokaty

Sąd Apelacyjny oddalił odwołanie Getin Noble Banku, który kwestionował decyzję UOKiK wydaną w jego sprawie w 2013 roku. A sprawa dotyczy oferowanego przez GNB ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

KLIENT TRACI OSZCZĘDNOŚCI

Wedle Prezesa UOKiK, bank w taki sposób informował swoich klientów o polisolokatach, „aby wierzyli oni, że decydują się na bezpieczny produkt, dzięki któremu osiągną wysokie zyski”. Jednak prawda była inna. Konsument zawierał z bankiem umowę na długoletni produkt inwestycyjny, a gdy decydował się z niego wycofać – tracił wszystkie oszczędności.

Zdaniem UOKiK:

  • „konsumenci nie mieli jasnych informacji na temat ryzyka produktu”,
  • nie wiedzieli o skutkach wcześniejszego zerwania umowy i utraty pieniędzy,
  • pracownicy banku powinni byli w sposób jasny i jednoznaczny informować o warunkach produktu bankowego jego ryzyku, korzyściach i konsekwencjach,
  • działanie GNB było sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Zobacz także: Jak często kredytobiorcy korzystają z pomocy instytucji prokonsumenckich?

Z tym poglądem zgodził się Sąd i nałożył na bank  5 mln kary. Stanowisko UOKiK poparł również prokurator.

Chcesz złożyć reklamację? Prześlij do nas skan umowy kredytowej na adres email: kontakt@sporybankowe.pl lub zadzwoń tel. 502 133 517. Sprawdzimy czy masz podstawę do roszczeń.

Sygnatura sprawy w sądzie: VII AGa 808/18.
Źródło.